TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Bine ați venit pe website-ul www.fomcogroup.ro!

Prin accesarea, parcurgerea, utilizarea acestui website de către dumneavoastră, acceptați necondiționat condițiile generale de acces și utilizare a website-ului www.fomcogroup.ro detaliate mai jos în (”Termeni și Condiții”) precum și respectarea tuturor legilor aplicabile.

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.fomcogroup.ro și implicit modalitatea de achiziționare a produselor comercializate, astfel încât vă rugăm să parcurgeți acest material cu atenție.

Website-ul, serviciile și conținutul www.fomcogroup.ro vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs. fără nicio modificare, a condițiilor din prezentul acord.

Prin utilizarea website-ului, indicați că ați înțeles și acceptați să respectați “Termenii și Condițiile” noastre. Fomco poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini, fără a avea obligația notificării dumneavoastră în acest sens. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic, pentru a citi “Termenii și Condițiile”, deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor website-ului www.fomcogroup.ro reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord, periodic.

Prezenții termeni și condiții creează un contract între dvs. și FOMCO (”Contractul”). Vă recomandăm să citiți cu atenție prezentul Contract și să faceți click pe ”de acord” pentru a confirma înțelegerea și acceptarea prezentului Contract.

Prezentul Contract guvernează utilizarea serviciilor oferite de FOMCO, servicii, prin care dvs., puteți: achiziționa, obține serviciile și bunurile oferite de FOMCO.

Pentru utilizarea serviciilor noastre, aveți nevoie de un dispozitiv cu acces la internet; cu privire la componentele hardware și software, acestea trebuie să fie compatibile (recomandarea noastră este de a avea și în unele cazuri, chiar este obligatorie, ultima versiune); cu privire la accesul la internet, acesta poate implica anumite costuri din partea dumneavoastră.

Performanța, optimizarea serviciilor oferite de FOMCO poate fi afectată și chiar influențată de factorii de mai sus.

1. Definiții

Fomco Business Management SRL – denumit în continuare FOMCO, reprezintă societatea comercială Fomco Business Management SRL, cu sediul social în Cristești, str. Principală, nr. 801/E, jud. Mureș, România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/909/2018, având CUI RO 39455407, tel. recepție: 0265-318008, fax: 0265-318008, e-mail: marketing@fomcogroup.ro.

Pentru o prezentare detaliată a companiei noastre și a profilului de activitate al acesteia, vă rugăm să parcurgeți secțiunea “Despre noi”/”Contact” din cadrul website-ului.

Vânzător – Fomco Business Management SRL, denumit în continuare FOMCO, reprezintă societatea comercială Fomco Business Management SRL, cu sediul social în Cristești, str. Principală, nr. 801/E, jud. Mureș, România, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/909/2018, având CUI RO 39455407, tel. recepție: 0265-318008, fax: 0265-318008, e-mail: marketing@fomcogroup.ro.

Utilizator – orice persoană fizică și/sau juridică și/sau orice entitate juridică care accesează, vizualizează, parcurge website-ul.

Website – domeniul www.fomcogroup.ro și subdomeniile acestuia.

Cumpărator/Client – orice persoană fizică și/sau persoană juridică și/sau orice altă entitate juridică care își crează un cont în website și/sau inițiază, efectuează o comandă și care obține acces la conținutul website-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către FOMCO (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între FOMCO și acesta.

Cont – secțiunea din website accesată cu o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului inițierea, plasarea, transmiterea comenzii și care conține informații despre Cumpărător/Client și istoricul Cumpărătorului/Clientului în website (comenzi, facturi fiscale, garanții, bunuri, etc.).

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul website-ului intenția sa de a achiziționa produse și/sau servicii de pe website. Pentru o mai bună interpretare a modalității de plasare a unei comenzi, vă rugăm să studiați și să parcurgeți secțiunea ”Cum cumpăr” din cadrul website-ului.

Contract – reprezintă prezentul document precum și toate politicile care guvernează funcționarea website-ului, asupra cărora cumpărătorul își exprimă consimțământul/ acordul on-line.

Contractul la distanță – este acel Contract încheiat între părți, fără prezența fizică, simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, cât și toate notificările/comunicările în format electronic sau trimise prin poștă, existente între Vânzător și Cumpărător.

Produse și Servicii – orice bun sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a înțelegerii între părți. Pentru o cunoaștere amănunțită a serviciilor pe care FOMCO le oferă clienților săi, vă rugăm să vizitați secțiunea „Ofertă produse”.

Campanie – este acțiunea de promovare, expunere în scop comercial, unor produse și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Vânzator. Orice Campanie care se desfășoară sau se va desfășura, va fi supusă unui Regulamant.

Promoție – reprezintă produsul și/sau serviciul având un preț special pus la dispoziția oricărui Cumpărător..

Conținut:
– toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător și/sau reprezentanții/angajații săi, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă
– informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă, dacă este cazul.
– date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail,) asupra produselor si serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament sau obligație din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Preț de vânzare – prețul final al unui produs, incluzând TVA-ul aferent, adaosul comercial, taxa verde și celelalte taxe prevăzute de legislația în vigoare. Prețul de vânzare NU include costurile de transport. La prețul de vânzare afișat se va adăuga costul transportului, conform prețurilor stabilite de societatea care efectuează transportul și modalitatea de livrare aleasă de dumneavoastră.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume de bani, rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Fomco, Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – descrierea tuturor caracteristicilor produsului/serviciului așa cum este precizat în cuprinsul website-ului.

Restricții/suspendare cont – Fomco își rezervă dreptul de a limita accesul la serviciile sale și de a șterge contul oricărui Cumpărător/Client, în cazul în care consideră ca accesul pe website și existența contului ar putea prejudicia în vreun fel Fomco.

2. Documente contractuale

2.1. Prin înregistrarea și trimiterea unei comenzi pe website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail), prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Toate comunicările în format electronic și/sau prin poștă vor fi considerate parte integrantă a contractului la distanță.

2.3. Confirmarea primită de către Cumpărător prin e-mail sau telefon după efectuarea comenzii, are rol de informare și reprezintă acceptarea comenzii.

2.4. În funcție de stocul disponibil, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor și/sau serviciilor din comandă. Dacă se modifică cantitatea de produse și/sau servicii din comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului, de către Cumpărător, la efectuarea comenzii.

2.5. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul e-mail, poștă si/sau telefonic a notificării de expediere a comenzii.

2.6. Prezentul document și toate informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe website, cât și în format electronic de tip e-mail, vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

3. Politica de vânzare online

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui Utilizator.

FOMCO își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui client/cumpărător în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel activitatea FOMCO. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu clienții al FOMCO, accesând numărul de contact afișat pe website la secțiunea „Contact”.

3.2. Vor fi excluse din website sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. FOMCO poate publica pe website informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț, cu care FOMCO are încheiat contract de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.

3.4. Toate prețurile/ tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe website sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul plăților online prin virament bancar, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane și/sau conversie valutară aplicată de către banca emitentă în cazul în care moneda de emitere diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă exclusiv numai Cumpărătorul.

4. Comanda

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe website, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda prin efectuarea plății prin una dintre modalitățile indicate expres în acest sens.

4.2. Din momentul adăugării în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

4.3. Prin finalizarea comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

4.4. Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4.5. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către Cumpărător, în baza unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație de nicio natură din partea FOMCO, în următoarele cazuri:

a) în cazul plății online: necomunicarea în maxim 24 de ore de la plasarea comenzii, a dovezii efectuării plății,

b) datele furnizate de către client/cumpărător, pe website sunt incomplete și/sau incorecte.

4.6. În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat de către Cumpărător și plătit în avans, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau a serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

5. Politica de returnare a bunurilor și dreptul de retragere

5.1. Conform O.U.G nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, printre care se numară și contractul la distanță, prevede că înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul are dreptul de a se retrage din Contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevazute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului.

5.2. Solicitarea de retragere a cumpărătorului va fi considerată valabilă numai în condițiile în care va fi comunicată către FOMCO în forma scrisă, care să conțină declarația neechivocă prin care își exprimă decizia de retragere din contract. Cheltuielile de returnare în acest caz sunt suportate de către Cumpărător.

5.3. Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări cum ar fi, dar fără a se limita la: lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate etc.

5.4. Fomco va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Fomco de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract.

5.5. Fomco va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat, în cazul in care Fomco nu s-a oferit sa recupereze el însuși produsul.

6. Transferul dreptului de proprietate

6.1. Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

7. Limitarea responsabilității.

7.1. FOMCO nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagubă directă, dar fără a se limita la: nerealizarea de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă compania a fost înainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării website-ului pe o perioadă limitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale;

b) acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;

d) orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

8. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

8.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a Fomco, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Drepturile de autor pentru siglele și sloganele partenerilor noștri, le aparțin acestora și sunt reproduse cu acceptul lor.

8.2. Utilizatorului/ Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Fomco.

8.3. În cazul în care Fomco conferă în scris, Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut (ex: Logo-ul companiei), la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe website sau a perioadei definite în acord.

8.4. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

9. Crearea unui cont

9.1. Prin crearea unui cont dumneavoastră sunteți deplin raspunzători de păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate pentru crearea contului, în ceea ce privește user-ul și parola dumneavoastră. Veți fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteți de acord să sesizați imediat Fomco, în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. Sunteți de asemenea de acord să folosiți butonul de ieșire din contul dvs. când doriți să părăsiți website-ul, pentru a fi siguri că, contul dumneavoastră nu va fi utilizat sau accesat de alte persoane. FOMCO nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună, pagubă morală și/sau materială, suferită/provocată prin nerespectarea prevederilor de mai sus de către dumneavoastră.

10. Protecția Datelor cu caracter personal

10.1. Fomco este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 29801, astfel datele dvs. personale sunt prelucrate în conformitate cu Legea 677/2001.

10.2. FOMCO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manual destinate emiterii facturilor de bunuri și/sau servicii, colectarea eventualelor creanţelor legate de acestea, precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de FOMCO.

10.3. Dumneavostră prin prezenta ați luat la cunoștință, ați acceptat și vă dați consimțământul liber, ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a FOMCO numai în scopuri statistice și de marketing.

10.4. Prin prezenta ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

a.) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
b.) de acces la datele dvs. cu caracter personal;
c.) de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
d.) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
e.) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
f.) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

10.5. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa FOMCO: Cristești, str. Principală, nr. 801E, jud. Mureș sau prin transmiterea unui email la adresa email marketing@fomcogroup.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se comunice, dacă datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către FOMCO;
– să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare);
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

10.6. Informaţii personale sunt informații pe care ni le oferiți și care vă identifică personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, informațiile de facturare sau alte date care pot fi asociate ușor de Google sau Facebook cu astfel de informații, cum ar fi informațiile asociate Contului Google, respectiv Facebook.

10.7. Fomco utilizează datele cu caracter personal pentru a asigura clienților/cumpărătorilor servicii de cea mai bună calitate, precum și dacă este cazul, servicii de marketing, reclamă și publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

11. Newsletter

11.1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic către dumneavoastră, în cazul în care vă dați acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile prezentului website. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

11.2. Dumneavostră trebuie să vă asigurați că newsletter-ul trimis de către FOMCO ajunge în Inbox. În cazul În care newsletter-ul ajunge în folder-ul de Spam / Junk / Bulk / Trash, dumneavoastră trebuie sa apăsați pe Not Spam / Not Junk.

FOMCO respectă dreptul dumneavoastră la intimitate, iar în cazul în care nu doriți să mai primiți newsletter-ele trimise de FOMCO, este suficient să vă dezabonați. Dezabonarea are loc imediat, iar dumneavoastră nu veți mai primi newslettere ulterioare decât dacă vă reabonați.

12. Confidențialitate

12.1. Echipa Fomco încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor website-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, le cunoașteți și v-ați dat acceptul.

12.2. Dumneavoastră întelegeți, acceptați și vă oferiți acordul ca toate informațiile Fomco care v-au fost oferite, indiferent de modul de transmitere, e-mail, telefonic, reprezintă informații confidențiale ale Fomco și vă obligați prin prezenta să păstrați cu strictețe caracterul confidențial al acestora. În caz contrar, Fomco este îndreptățit de a solicita daune-interese.

13. Cookies

13.1. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un website îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, website-ul reţine, pe o perioadă limitată de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la website sau navigaţi de pe o pagină pe alta.

13.2 Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri, vă invităm să accesați linkul http://www.fomcogroup.ro/index.php/termeni-si-conditii/

14. Legea aplicabilă

14.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Fomco și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, de la sediul Fomco.

14.2. Căi alternative de soluționare a disputelor. Conform reglementărilor UE, operează o platformă voluntară de soluționare a disputelor online accesibilă la următorul link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

15. Informații privind obligativitatea de protejare a mediului

15.1. Fomco avertizează cumpărătorii că deșeurile provenite de la oricare din echipamentele achiziționate, incluzând dar nelimitându-se la echipamente electrice și electronice (DEEE), pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătații umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;
Fomco va fi exonerată de orice pretenții provenite de la terțe persoane și/sau autorități competente, pentru și impotriva oricăror pretenții care au legătură cu necolectarea corespunzătoare și nesortarea deșeurilor rezultate din echipamentele achiziționate de cumpărător.

16. Modificări ale Termenilor și Condițiilor Generale FOMCO

16.1. Fomco își rezervă dreptul de a modifica periodic conținutul prezentului document, cât și conținutul oricărei secțiuni a website-ului pe care îl găzduiește, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor/Clienților/Cumpărătorilor website-ului. Dvs. în calitate de utilizator/Client/Cumpărător înțelegeți, acceptați și sunteți de acord să revizuiți periodic prezentul document cât și să verificați periodic orice politică de funcționare a website-ului.

16.2. Vă mulțumim că folosiți serviciile noastre. Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem un partener de excepție.

Ultima modificare 01.01.2019