Descriere Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR)

 

Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) a fost fondat în anul 1996, pentru a promova dreptul femeilor şi bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi sexualităţii, la o viaţă fără violenţă bazată pe deosebirea de gen şi la o îmbătrânire sănătoasă şi demnă.  Pentru a împlini această misiune, IEESR oferă suport pentru politici, acordă consultanţă şi asistenţă tehnică, dezvoltă şi implementează programe şi proiecte de cercetare, formare profesională şi comunicare şi furnizează servicii sociale şi medicale.   În toate activităţile sale, IEESR promovează dialogul, parteneriatele şi cooperarea internaţională.  IEESR este angajează în sprijinirea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, în special Obiectivele 3 şi 5, şi a Planului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, prin eforturile combinate ale guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi sectorului privat, în cadrul unui parteneriat mai puternic şi mai eficient pentru dezvoltare.

Obiective

 

 

IEESR are următoarele obiective:

1.Facilitarea dialogului politic, advocacy şi sprijin pentru politici

 • promovarea dreptului la sănătatea reproducerii ca un drept uman fundamental;
 • promovarea rolului familiei şi sprijinirea cuplurilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea problemelor de sănătate a familiei;
 • promovarea dialogului public şi conştientizarea populaţiei, profesioniştilor, decidenţilor şi media despre problemele care pot afecta societatea şi individul în domeniile de activitate;
 • sprijinirea elaborării şi promovării unor politici şi strategii în domeniile de activitate;

2.Promovarea cercetării orientate spre politici/acţiune, instruirii şi comunicării

 • promovarea cercetării în sprijinul formulării unor politici adecvate în domeniile de activitate;
 • acţionarea pentru stabilirea de standarde în sprijinul oferirii unor servicii de calitate în domeniile de activitate;
 • promovarea instruirii ca o soluţie pe termen lung în scopul îmbunătăţirii situaţiei în domeniile de activitate;
 • dezvoltarea şi implementarea de proiecte de cercetare, instruire şi comunicare în domeniile de activitate;

 

3.Oferirea de servicii şi acumularea de evidenţe în scopul replicării şi multiplicării bunelor practici

 • oferirea de servicii sociale;
 • acţionarea pentru reducerea barierelor legale, administrative, medicale, sociale sau de altă natură în calea oferirii unor servicii de calitate;
 • acţionarea pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane;
 • acţionarea pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială;

4.Oferirea de consultanţă, asistenţă tehnică şi suport pentru programe

 • oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniile de activitate pentru dezvoltarea capacităţilor instituţiilor române sau din alte ţări;
 • utilizarea asistenţei tehnice pentru a informa opţiuni de politică şi abordări de guvernare în domeniile sale de activitate, în scopul de a creşte autonomia şi eficacitatea instituţiilor relevante guvernamentale şi neguvernamentale;

5.Crearea de conexiuni internaţionale, documentare şi schimb de bune practici

 • promovarea colaborării internaţionale şi a cooperării cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale române sau din alte ţări, precum şi cu organizaţiile internaţionale implicate în domeniile de activitate;
 • diseminarea la nivel internaţional a bunelor practici din România din domeniile de activitate.