Loading...
HIFA România 2018-03-13T17:13:06+00:00

Stimat Sponsor!

Asociaţia HIFA-ROMÂNIA Ajutor Pentru Toţi a fost înfiinţată în anul 2000 la Târgu-Mureş, cu scopul de a reprezenta interesele persoanelor cu dizabilităţi şi a bolnavilor cronici. Desfăşurăm activități în domenii diferite: social, cultural, spiritual, educativ, de formare, de sport şi de recreere. Prin programele noastre, ne străduim să asigurăm pentru membri şi beneficiarii noştri o gamă variată de activităţi în funcție de necesitățile lor.

 

Pentru a putea asigura şi chiar a dezvolta aceste servicii participăm la diferite proiecte. Prin proiectele câştigate am reușit să punem în practică programe şi idei de mai mică anvergură dar pentru cele cu impact major – care sunt mai importante – ori nu se deschid linii de finanţare, ori valoarea propriei contribuţii depăşeşte posibilităţile noastre.

 

Pentru a ne cunoaște mai bine și pentru a afla mai multe despre noi, vă invităm să accesați pagina noastră web: www.hifapark.ro.

CĂUTĂM POTENŢIALI SUSŢINĂTORI PE TERMEN LUNG SAU SCURT, CARE DORESC SĂ SPRIJINE REALIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI DEZVOLTAREA PROIECTELOR NOASTRE.

Subiectul cererii: Proiectul cel mai important este realizarea Parcului HIFA, care este o investiție foarte mare, dar care are efect pozitiv de lungă durată pentru viitorul multor persoane cu dizabilități.

 

Tip: Construirea de locuințe protejate şi a unui centru respiro pentru persoane cu dizabilități.

 

Situația existentă:
1. Am cumpărat un teren de 10000 mp pe care l-am concesionat.
2. Am construit, prin muncă voluntară, încăperea pentru portari şi cea pentru instalația de încălzire. Construcția e neterminată.
3. Am realizat studiul de fezabilitate în vederea obținerii unei finanțări din fonduri europene.
4. Proiectul este inclus în strategia de dezvoltare regională a Consiliului Județean Mureș în perioada 2014-2020.

 

Misiunea şi obiectivele proiectului:
1. Parcul HIFA va fi un loc unde persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de servicii de calitate, într-un mediu accesibilizat, liniştit, armonios, ducând o viaţă deplină pe plan spiritual, cultural, social, care ar oferi locuitorilor săi posibilitatea să-și dea seama de propriile abilități, având o viaţă independentă şi lucrând în comunitate devenind, astfel, deschiși unii faţă de ceilalți, ajutându-se reciproc.
2. Parcul HIFA este destinat, în primul rând persoanelor cu dizabilități care nu au familii și nu au posibilitatea de a duce o viaţă decentă, ca oameni independenți.

 

Riscurile realizării proiectului: Analiza SWOT
1. Pentru realizarea proiectului ce corespundea cu axa 8 din Program Operațional Regional (P.O.R./8/8.1/8.3/B/1), în momentul de faţă, pe baza ghidului, supus consultării publice, condițiile au fost schimbate radical, valoarea maximă a finanțării ajungând la 300 000 EUR, pentru realizarea de locuințe protejate pentru 10 persoane şi a unui centru de zi. În acest sens, pot avea calitatea de aplicanți doar instituțiile publice (DGASPC = Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului), organizaţiile neguvernamentale pot fi numai  parteneri, ceea ce ar schimba radical situația.
2. Lipsa altor linii de finanţare pentru proiect.
3. Lipsa unor resurse financiare suplimentare.

 

Valoarea investiției: 5 200 000 EUR + TVA

 

Obiective urmărite:
1. Pentru început ne propunem să construim un cămin pentru 75 de persoane cu dizabilități, dar în măsura posibilităților şi necesităților am dori să mărim această capacitate.
2. Pe lângă cei 75 de locatari, intenționăm să asigurăm locuri de muncă și altor persoane cu dizabilități care nu locuiesc în acest cămin dar și altor persoane care vor să participe la activităţi culturale, sociale, dar mai ales, ne propunem, facem posibilă integrarea lor în comunitate. În acest fel persoanele respective ar avea șansa de a ieși din izolare și de a găsi aici
un loc unic care să le ofere siguranța ce nu o pot afla în altă parte.
3. Centru respiro (rezidență temporară).
4. Crearea de locuri de muncă pentru specialişti, în vederea funcționării centrului.
5. Reabilitare şi asistenţă medicală.
6. …

 

Sustenabilitate:
– contribuția proprie a beneficiarilor
– sprijin de la bugetele locale și de stat
– donații (de ex. programul Programul Helping Hands, ce se referă la sprijin financiar sistematic pe o perioadă nedeterminată în valoare de 10 RON/lună) şi altele
– sponsorizări
– valorificarea lucrărilor artistice ale beneficiarilor
– închirierea spațiilor care funcționează în regim hotelier pentru conferinţe, formări profesionale, tabere, etc.

 

Menționăm că suntem deschiși pentru orice fel de sprijin, indiferent de valoarea acestuia. Ştim, că nu putem face minuni, suntem conştienţi de faptul că scopul nostru nu poate fi atins dintr-o dată, ci doar prin realizarea unor paşi mărunţi care ne vor ajuta să ajungem la capătul drumului. Tocmai de aceea, ne bucurăm pentru fiecare pas care ne apropie de scopul final.

hifa-romania