COMUNICAT DE PRESĂ

 

Data publicării: 26.03.2018

 

Anunț începere proiect ”Realizarea unei investitii initiale prin extinderea capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente performante pentru activitatea de fabricare de mobila in cadrul SC FOMCO PRODIMPEX SRL”

 

Titlul proiectului: Realizarea unei investitii initiale prin extinderera capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente performante pentru activitatea  de fabricare de mobila in cadrul SC FOMCO PRODIMPEX SRL

Numele beneficiarului: SC FOMCO PRODIMPEX SRL

Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului: 8.500.998,67 lei

Finanțarea nerambursabilă: 4.364.596,38 lei

Data începerii: 09.03.2018

Data finalizării: 31.03.2019

Codul MySMIS: 111168

 

Proiectul  “Realizarea unei investitii initiale prin extinderera capacitatii de productie prin achizitionarea de echipamente performante pentru activitatea  de fabricare de mobila in cadrul SC FOMCO PRODIMPEX SRL”, cod MySMIS 111168, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SC FOMCO PRODIMPEX SRL și are o valoare totală de 8.500.998,67 lei , din care 4.364.596,38 lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 09.03.2018 -31.03.2019. Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei FOMCO PRODIMPEX SRL prin extinderea capacității unei unități existente prin creșterea volumului a cel puțin unui produs pentru activitatea de Fabricare de mobila n.c.a, conform codului CAEN 3109. Obiectivul firmei este de a creea mobilă modernă de înaltă calitate care să aducă clienților societății un real beneficiu de imagine și un plus de  confort.

Acest obiectiv al firmei vine în concordanță cu obiectivul general al Programului Operațional Regional ( POR ) 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii , prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor , și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri , în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Logo Fomco Group

Date de contact beneficiar:

Sat Cristești, comuna Cristești, strada Principală, nr. 801/E, jud. Mureș, cod poștal: 547185, tel: 0265211050, fax: 0265214820,
 E-mail: office@fomco.ro

www.regio-adrcentru.ro

separator

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.